Onze eerlijke eieren, beslis nu mee!

In deze blog geven wij jou inzicht in de onderwerpen van onze ei-PrijsWijzer.

Wij leggen per onderwerp uit wat de verschillende keuzes inhouden zodat jij alle informatie hebt om een eerlijke keuze te maken over onze eieren.

Criteria waar je op kan stemmen zijn o.a.:

👉 Prijs voor de boer

👉 Scharrel, vrije uitloop of biologisch

👉 Uitstoot boerderij

👉 Voorkomen van stalbranden

👉 Witte of bruine eieren

👉 Haantjes

👉 Verpakking

Word wijzer 🤔 over de eerlijke prijs van eieren! Zie wat een paar centen extra kunnen betekenen voor onze boeren 👨🌾 en natuur 🌿 

1. Prijs voor de boer

 

Je kunt ervoor kiezen dat Onze boer de marktprijs of een eerlijke (vaste) prijs krijgt.

💰 Markprijs  
Bij deze keuze beweegt de (verkoop)prijs voor de boer mee met de marktprijs. Met andere woorden: de prijs beweegt mee met hoe groot de vraag en het aanbod van het product op een bepaald moment is. Deze markprijs kan sterk variëren en brengt onzekerheden mee voor de boer. Bijvoorbeeld de inkoop kosten voor de boer kunnen harder stijgen dan zijn verkoopprijs. Zijn verkoopprijs in de markt kan dus soms zo laag zijn dat de boer er niet meer goed van kan boeren. De boer heeft hierover zelf weinig macht en geen inspraak op.

💰 Eerlijke (vaste) prijs
Bij deze keuze kies je voor een eerlijke vaste prijs voor de boer. Wat houdt een eerlijke vaste prijs in? Deze prijs is een prijs die wij samen met de boer vaststellen en wij als consumentenmerk controleren dat de boer deze prijs daadwerkelijk krijgt. Doordat de boer langer van te voren al weet wat hij voor zijn product gaat krijgen, kan hij gemakkelijker investeren in zijn bedrijf en onze natuur. Deze prijs zetten wij samen voor drie jaar vast en garandeert dus voor de langere termijn een stabiel inkomen voor de boer.

Het uitgangspunt bij een eerlijke prijs is dat deze prijs als een soort buffer werkt voor Onze boeren bij prijsschommelingen in de markt. We voeren dus niet gelijk prijswijzigingen door omdat onze eerlijke prijs een vaste prijs is.

Mocht het toch zo zijn dat we binnen de termijn van 3 jaar prijswijzigingen moeten gaan doorvoeren (door bijvoorbeeld extreem hoge of lage voerprijzen) en de eerlijke prijs niet meer eerlijk is, dan is dit mogelijk. Onze vereniging zal uiteindelijk hierover besluiten en dit zal gaan in nauw overleg met onze boeren.

2. Manier van kippenhouden

Er is veel discussie over welke manier van kippenhouden nu wel en niet goed is voor het welzijn van dier en natuur. Wij geven jou een overzicht met het verschil tussen de drie meest gangbare manieren van kippenhouden, met de bijbehorende sterren van dierenwelzijn bepaald door de Dierenbescherming. Ook vertellen we je beknopt welke manier het meeste impact heeft op onze natuur.

Scharrelkip met 1 Beter Leven ster
Scharrel 1 Beter Leven ster kippen hebben naast een binnenruimte van negen kippen per m2 ook een overdekte uitloop (>20% van het totale staloppervlakte). In deze overdekte uitloop hebben ze daglicht en (continue/constant) frisse lucht.

Vrije uitloop kip met 2 Beter Leven ster  
Vrije uitloop 2 Beter Leven sterren kippen hebben naast een binnenruimte van negen kippen per m2 ook een grote overdekte uitloop (≥50% van het totale staloppervlakte). Daarbij hebben deze kippen een vrije uitloop naar buiten van één kip per 4m2. Hier mogen zij minimaal 8 uur per dag vrij rond lopen.

Biologisch met 3 Beter Leven sterren
Bio 3 Beter Leven sterren kippen hebben naast een binnenruimte van zes kippen per m2 ook een grote overdekte uitloop (≥100% van de totale staloppervlakte). Daarbij hebben deze kippen een vrije uitloop naar buiten van één kip per 4m2. Bio(logische?) pluimveehouders moeten voldoen aan Europese richtlijnen die wettelijk zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld dat de kippen biologisch voer krijgen met minder bestrijdingsmiddelen.

In onderstaand overzicht zie je alle verschillen tussen de drie keuzes:

 

Impact op onze natuur

Wanneer we voer buiten beschouwing laten, heeft het houden van biologische kippen meer impact op het milieu. In tegenstelling tot het houden van scharrel en vrije uitloop kippen. Dit komt omdat het houden van biologische kippen meer grond en meer voer kost (omdat de kippen meer bewegen en langer leven) en de kippen vrij buiten rondlopen waardoor er meer fijnstof vrijkomt. Het houden van scharrelkippen heeft in dit oogpunt minder impact op onze natuur. De vrijeuitloop kip zit hier qua impact op onze natuur tussenin.

Let op! De impact van kippenhouden op onze natuur wordt grotendeels bepaald door het voer wat de kippen krijgen. Dit houdt in dat het belangrijk is waar het voer vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt en of er (tropische) bossen voor moeten worden gekapt. Bij onderwerp 3 gaan we dieper in op welke keuzes de boer heeft met betrekking tot het kippenvoer. Dit weegt heel erg mee hoe groot de impact is van het houden van kippen op het milieu. Het voer wat de kip krijgt is vaak nog niet transparant bij alle drie de manieren. Wij kunnen hier als consumentenmerk iets aan doen!

Wat vindt jij het juiste evenwicht tussen dierenwelzijn en de impact van het houden van kippen op onze natuur?  

3. Voer

 

Het menu van de kip bestaat voornamelijk uit twee delen: een eiwitbron en graan/mais. De invulling van deze twee delen kan variëren tussen gangbaar en streven naar duurzaam en natuurlijk en biologisch.

Gangbaar met 40% van het voer reststroom
Meestal bestaat het gangbare voer voor een kwart uit soja. Voor sommige soja zijn er tropische bossen gekapt en dit heeft een negatieve impact op het milieu. De overige driekwart van het voer bestaat uit granen (maïs en tarwe), aangevuld met bietenpulp, erwten, koolzaadschroot, maïsgluten en vitaminen. Bij gangbaar voer wordt er vaak gebruik gemaakt van reststromen. Gemiddeld is dit nu al zo’n 40% van het voer. Deze reststromen komen uit andere voedselproductie ketens en is bijvoorbeeld soja schroot (overblijfselen van de soja olie productie) en pulp. Dit is goed voor het milieu omdat dit zorgt voor minder voedselverspilling.

Streven naar duurzaam en natuurlijk voer met meer dan 40% van het voer reststroom
Bij deze optie willen wij samen met de boer en met Onze vereniging onderzoeken hoe we kunnen toewerken naar een zo duurzaam mogelijk en natuurlijk voer voor de kip.

Onze drie uitgangspunten als het gaat om duurzaam en natuurlijk voer zijn:

  • Zo hoog mogelijk percentage van het voer is lokaal ingekocht.
  • Samen zoeken naar duurzame eiwitbronnen (zoals insecten)
  • Gebruik van zo veel mogelijk reststromen uit de voedselproductie (> 40%).  Deze optie is nog beter voor het milieu dan de gangbare optie omdat dit zorgt voor nog minder voedselverspilling.

Deze criteria bepalen we dus samen met de boer(en) waarmee we gaan samenwerken. Hierbij nemen wij het welzijn van de  kip en het gemak van de boer in acht. Zo kan de boer bijvoorbeeld niet zomaar overstappen op ander voer. Daarom kijken wij samen wat haalbaar is voor de boer.

Biologisch (is alleen zichtbaar wanneer er bij vraag 2 voor biologisch is gekozen)

Het voer van de kippen is bij deze optie minimaal 95% biologisch. Biologische boeren gebruiken geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast moet 20% van het voer van het eigen bedrijf of uit de regio komen. De overige 80% moet vervolgens ook biologische gecertificeerd zijn en kan bijvoorbeeld biologische gecertificeerde
soja zijn.

Wil je meer lezen over soja in gangbaar en biologisch voer: https://eostrace.be/artikelen/de-zoektocht-naar-europees-kippenvoer

Insecten in kippenvoer: https://www.pluimveeweb.nl/artikel/157112-meelwormen-in-kippenvoer-goed-alternatief-voor-soja/

Extra inspiratie over krinklooplandbouw bij kippen: https://pointer.kro-ncrv.nl/koekjes-rijstwafels-en-beschuit-als-diervoer-onze-kippen-krijgen-alleen-reststromen

4. Witte versus bruine eieren

 

Je kan aan het lelletje van een kip zien of de kip witte of bruine eieren legt. Is het lelletje wit, dan legt de kip witte eieren. Heeft het lelletje van de kip een andere kleur dan wit, bijvoorbeeld rood, dan legt de kip bruine eieren.

Er is geen verschil in diervriendelijkheid en voedingswaarden tussen witte en bruine eieren

Naast de kleur van hun eierschalen is er amper tot geen verschil tussen bruine en witte eieren wat betreft diervriendelijkheid en voedingswaarden. We denken vaak dat bruine eieren diervriendelijker en gezonder zijn omdat zij meer voedingswaarden bevatten, maar dit klopt dus niet.

Er is wel een verschil in duurzaamheid

Witte eieren zijn milieuvriendelijker en duurzamer ten opzichte van bruine eieren, omdat de kippen die ze leggen minder voer eten, langer leven en meer eieren leggen.

Bron: https://edepot.wur.nl/531133 en https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/zijn-bruine-eieren-beter-dan-witte/

Het tv programma de ‘keuringsdienst van waarde’ heeft eerder al eens een aflevering over het witte en bruine ei gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=DDAvMMsvaRI

5. Uitstoot boerderij

 

Wij willen ervoor gaan zorgen dat onze voedselproductie minder belastend wordt op Onze natuur. Dit doen we door samen met Onze boeren en Onze Vereniging. Als je voor deze optie kiest gaat er twee cent van de totaalprijs per doosje eieren in een fonds die we zelf beheren.

Dit fonds is bedoeld om te kunnen investeren in maatregelen die ervoor gaan zorgen dat de productie van ons voedsel iedere dag weer iets minder impact heeft op ons milieu. Hoe we dat bedrag uitgeven, beslissen we geheel transparant met Onze boeren en Onze vereniging.

Wil jij hier ook over meebeslissen? Word dan voor maar één euro lid van Onze vereniging -> www.onzemovement.nl

6. Voorkomen van stalbranden

 

Stalbranden komen helaas nog regelmatig. In 2020 zijn er in Nederland totaal 117.000 dieren omgekomen door stalbranden. Hoewel er sinds 2014 hogere eisen gesteld worden aan nieuwe stallen, zijn een fatsoenlijke blusvoorziening of rookmelder niet verplicht.

Deze maatregelen kunnen helpen om stalbranden te voorkomen. Dit houdt in dat er in onze stallen brandmelders, brandblusapparatuur en hitte detectors aanwezig zijn.

Bronnen en verder lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/08/aanpak-stalbranden-snel-minder-branden-en-slachtoffers

https://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/misstanden/stalbranden/

https://www.animalrights.nl/stalbranden-2021

7. Haantjes

 

Om misstanden te voorkomen: haantjes zijn mannen en leggen geen ei, in tegenstelling tot de vrouwen (hennetjes).

Een haantje kun je dus zien als een soort “bijproduct” van de productie van eieren. Net zoals een stier dat is bij de productie van melk. Per jaar worden er in Nederland ongeveer 40 miljoen eendagshaantjes gedood.

Er is zowel nationaal als internationaal veel discussie over dit onderwerp. In Frankrijk en Duitsland is sinds kort het doden van eendagshaantjes zelfs verboden.

De opties waaruit je kunt kiezen:

Doorgaan met kuikendoding (ook wel eendagshaantjes genoemd)
Zodra het ei is uitgekomen worden de haantjes binnen een dag gedood. Deze haantjes worden nu nog gebruikt als diervoeding, bijvoorbeeld voor dierentuinen en vogelparken. Daarnaast gaan de haantjes ook naar particuliere houders van exotische dieren, zoals reptielen.

Stoppen met kuikendoding door de haantjes te laten opgroeien.
De haantjes worden niet bij geboorte geslacht en groeien op. Ze worden gemiddeld 8 weken oud. Dit kost de boer extra voer en ruimte, wat een groot impact heeft op het milieu.

Stoppen met kuikendoding door geen haantjes te laten uitkomen.
Door een nieuwe techniek die in het buitenland al veel wordt gebruikt, kan de boer het geslacht zien voordat het ei uitkomt. Hierdoor komt het ei niet uit wanneer het een haantje wordt, wat veel dierenleed en negatieve milieubelasting bespaard. Wel is deze techniek nog in ontwikkeling en is er een foutmarge van 10% geconstateerd.

Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/06/15/tweede-kamer-stemt-voor-eind-aan-doden-eendagshaantjes

8. Kleur dooier

 

Vaak worden kleurstoffen toegevoegd aan het voer om de kleur van de dooier een donkergele kleur te geven.

Van nature kan de eidooier in verschillende kleuren voorkomen. Dit varieert tussen licht geel en donkergeel.

9. Grootte van de eieren

 

Eieren worden vaak gesorteerd op grootte. De boer krijgt voornamelijk een relatieve lichte meerprijs voor de eieren wanneer deze groter zijn. De maat van de eieren kan de boer (gelukkig) niet beïnvloeden. De kip legt namelijk eieren zoals ze die legt en kunnen dus iets kleiner of groter zijn.

Waar kies jij voor? Heb je het liefst medium/grote eieren of wil je eieren zoals de kip ze legt? 

10. Verpakking

 

Je kan kiezen tussen drie verschillende opties wat Onze verpakking moet worden:

Plastic

Wanneer de verpakking van plastic is heeft dit een grotere negatieve impact op het milieu dan wanneer de verpakking gemaakt is van karton pulp of gras. Eerst stond plastic als symbool voor de modernisering. Nu staat Echter weten we nog weinig over de gevolgen van (micro) plastic voor de mens. Waarom plastic z’n groot milieu probleem is geworden lees je hier: https://npokennis.nl/longread/7746/hoe-kon-plastic-zo-n-milieuprobleem-worden  

Karton pulp

Over het algemeen worden de meeste eieren nu al verpakt in papierpulp (soort karton). Deze verpakking zie je het meest in de supermarkt.

Duurzaam materiaal zoals gras

De verpakking kan van gras of ander duurzame (lokale) alternatieven gemaakt worden. Hierover kunnen we samen met Onze vereniging invulling over geven.

De PrijsWijzer is NU voor jou open om mee te beslissen over Onze eieren.

Wanneer de PrijsWijzer is gesloten, tellen we alle stemmen. De opties met de meeste stemmen combineren we vervolgens tot 👉  ‘Ons product’, waarna wij ervoor zorgen dat het gevraagde product ook echt voor die 💰 prijs in de supermarkt komt te liggen.

Zonder dure tussenpersonen, verpakkingen of reclamecampagnes gaat er zo veel mogelijk van jouw geld naar waar jij het wilt hebben: 👉  de boer👨‍🌾 en zorg voor onze natuur 🌿!

Word wijzer en beslis mee! Vul Onze PrijsWijzer in! 👇😃